ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Közvetítő

Jelen ÁSZF szerint Közvetítőnek minősül (továbbiakban Közvetítő) a www.besegitek.hu weboldal tulajdonosa, aki a követelményeknek megfelelő Vigyázót Közvetíti az Ügyfél részére.

Németh Tamás E.V.
Nyílvántartási szám: 52504990
Adószám: 68966302-1-33
Cím: 2337 Délegyháza, Nomád part 3.

2. A Vigyázó

Jelen ÁSZF szerint Vigyázónak minősül (továbbiakban Vigyázó) minden olyan személy, aki közvetítői szerződést kötött a Közvetítővel, hogy Ügyfélkörét bővíteni tudja. A Vigyázó feladata a rá bízott gyermek, vagy kisállatra való legjobb tudása szerinti, felelősségteljes vigyázás az Ügyféllel történő szóbeli megállapodás szerint.

3. Az Ügyfél

Jelen ÁSZF szerint az Ügyfél (továbbiakban Ügyfél), más néven megrendelő, aki lefoglalja szóban, telefonon, emailen a Szitter (vigyázó) közvetített szolgáltatást.

4. A szerződés tárgya

Az Ügyfél megbízza a Közvetítőt, hogy összekösse az általa választot Vigyázóval, aki elvégzi az általa megrendelt ÁSZF szerinti szolgáltatások egyikét. A szolgáltatást nem a Közvetítő, hanem a Vigyázó nyújtja az Ügyfél részére, mint önálló felelős személy.

5. Szolgáltatás díja, fizetés, számla

Sem az Ügyfél, sem a Vigyázó semmilyen díjjal nem tartozik a Közveítőnek a közvetített szolgáltatások után. Az adott szolgáltatás díját az Ügyfél közvetlenül a Vigyázónak fizeti, melyért a Vigyázónak nem kell számlát adnia, mivel a Szolgáltatást háztartási alkalmazottként végzi, a jelenleg érvényes törvények szerint számlát adni nem tud és nem köteles.

6. Háztartási alkalmazott

A háztartási munkavégzés is egyfajta munkavégzésre irányuló jogviszony, ami természetes személyek között létesül, nem pedig cég és magánszemélyek között. Erről a jogviszonyról jogszabály is rendelkezik, amit adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak nevezett el. Háztartási munka fogalmát úgy határozza meg a törvény, hogy a természetes személy és annak háztartásában folytatott takarítási, gondozási, mosási, főzési, házi oktatási, gyermekfelügyeleti, kisállat vigyázási tevékenységek, amelyek az ott élő személyek és hozzátartozók mindennapjait szolgálja. Ebből kifolyólag, a háztartási alkalmazott az, aki ezt a tevékenységet elvégzi és nem vállalkozó. Ez a foglalkoztatási forma is bejelentés köteles, mint minden más munkavégzés vagy munkavégzésre irányuló tevékenység. A foglalkoztatást a NAV-hoz kell bejelenteni, de csak ügyfélkapun vagy telefonon! (papír alapon vagy személyesen nem lehet). Ennek bejelentési kötelezettsége a Vigyázót terheli.

7. Foglalás, megrendelés

Az Ügyfél a weboldalon, emailen, vagy telefonon keresztül lefoglalhatja a neki szimpatikus Vigyázót. Minden itt nem található kérdésben a Vigyázó és az Ügyfél között történt szóbeli megállapodás a mérvadó, mellyel megtörténik a megrendelés és hivatalos szóbeli szerződéskötésnek számít.

8. Munkakör

Gyermekvigyázás esetén a munkakör, FEOR-08 5221 Gyermekfelügyelő, dajka, valamint Kisállat vigyázás esetén FEOR-08 5292 Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus.

9. Felelősség

A Közvetítő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vigyázó tapasztalata, életkora, képessége, valódisága, referenciái, őszintesége, róla kapható információk minél pontosabbak legyenek, de nem tud és nem is vállal felelősséget érte. Ügyfél elfogadja, hogy a Vigyázó alkalmazása az Ügyfél saját felelőssége. A Közvetítő nem vállal semmiféle felelősséget a közvetítés alatt történő bármilyen hamis állítás, veszteség, kár, sérülés, halál, késés, követelés vagy költség
esetén.

10. Adatvédelem

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a www.besegitek.hu weboldalon található Adatvédelmi tájékoztató.

11. Érvényesség

Jelen ÁSZF 2019.10.30. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

12. Záró rendelkezés

Minden jelen ÁSZF-ben nem található pontban a Vigyázó, illetve az Ügyfél között történt szóbeli megállapodás, valamint a hatályos törvények az irányadóak.

13. A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland
https://www.hetzner.de
[email protected]
Tel.: +49 (0)9831 505-0