Adatvédelmi irányelvek (GDPR)

1. Adatkezelői információk

Adatkezelő: Németh Tamás E.V.
Székhely: 2337 Délegyháza, Nomád part 3.
E-mail:[email protected]
Telfonszám: +36 30 437 1979

2. Adatkezelő kötelezettségei

Az adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról ls az informaciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

3. Az Ügyfél adatkezelési hozzájárulása és az Adatkezelő/Ügyfélkezelő tevékenységei

Az adatkezeléshez a szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél önkéntes módon járul hozzá általános, kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai megadásával.

Az alábbi opciók állnak ennek rendelkezésére:

 1. A szolgáltatás igénybevétele
 2. Hírlevélre való feliratkozás

A kezelt adatok az alábbiak szerint vannak meghatározva, szolgáltatás igénybevétele esetén:

Ügyfél neve, e-mail címe, szolgáltatást elvégzendő cím, telefonszám

Az adatkezelés célja hogy zavartalan, akadálymentes és ügyfélbarát körülményt kínáljon az Ügyfél számára, így az alábbi tevékenysére használja az adatokat az Ügyfélkezelő:

 • Az Ügyféltől érkező telefonhívások, valamint e-mailek megválaszolása
 • A szolgáltatás pontos időpontban és helyén való lebonyolítására
 • Reklamációk és egyéb visszajelzések reagálására

Az adatok felvétele személyesen, telefonon vagy elektronikus úton e-mailben, illetve regisztráció során történik.

Az adatkezelés jogalapját az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja), vagy érdekmérleglés esetén (GDPR 6. cikk. 1.f) adja.

Regisztrált adatok módosítása és helyesbítése az Adatkezelőtől kérhető.

Az adatkezelés időtartama valamint törlésével való eljárást a vállalkozás az alábbiak szerint intézi:

 • Az Ügyféllel való kommunikáció megszakítását számító 2 év;
 • A könyvelési, számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig eltárolható, felhasználható;
 • Az Ügyfél kérése esetén azonnal, vagy legfeljebb a kérvénytől számított 14 napon belül az Ügyfélkezelő megteszi, amennyiben jogszabály ennek ellentétes kötelezettségéről nem rendelkezik.

Adatkezelés nyilvántartási száma: Eljárás alatt

A kezelt adatok az alábbiak szerint vannak meghatározva hírlevélre való feliratkozás során:

Ügyfél neve, e-mail címe, szolgáltatást elvégzendő cím, telefonszám

Hírlevélre való feliratkozásnak lehetőségei:

 • A weboldalon való szolgáltatásra regisztrálva;
 • Az Adatkezelőnek írt vagy személyesen átadott formában.

A Hírlevél a weboldal marketing tevékenységeiért felelős eszköz, és mint olyan, reklám tartalmú információval rendelkezik melyre való feliratkozással az Ügyfél beleegyezik, hogy a megadott elérhetőségeinek egyikén az Adatkezelő felkeresse.

Az Adatkezelés célja a közvetlen üzletszerzés célú reklámanyagok kiküldése.

Az Adatkezelés jogalapját az önkéntes Ügyfél/Felhasználó hozzájárulása adja (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1)-(9) bekezdésben, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A . §-14/C. §-aiban leírtak alapján.

Amennyiben Felhasználó/Ügyfél adatok módosítása szükséges, úgy az Adatkezelőhöz kell fordulni írásban vagy telefonon.

Adattörlést az Ügyfél kérése esetén azonnal, vagy legfeljebb a kérvénytől számított 14 napon belül az Ügyfélkezelő megteszi. Hírlevélről való leiratkozás a kiküldött Hírlevél alján található „Leiratkozás” gombbal is megteheti, mely esetén egyéb írásos kérvénnyel nem szükséges rendelkezni.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a megadott adatok hiányosságáért, pontosságáért illetve azokból fakadó következményéért, így azokért kizárólag az Ügyfél/Felhasználó a felelős.

Az Adatkezelő biztosítja az adatok kezelésének biztonságos tárolását,kezelését így azok illetéktelen személyekhez nem juthat el.

A személyes adatokat kizárólag a www.besegitek.hu Adatkezelői használhatják, dolgozhatják fel és jogosultság szerint használhatják fel.

4. Cookiek

Amennyiben részletes tájokaztást igényel a Cookiek, „sütik”-ről, úgy az alábbi weboldalon informálódhat: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti (HTTP-süti)

Böngészése során a fentieken kívül csak és kizárólag olyan sütiket helyezünk el böngészőjében, amely segíti marketingtevékenységünk optimalizálását valamint odlalunk felhasználóbarát kialakítását és mely gyűjtött informació nem vezethető vissza egy adott konkrét személyre, így biztosítva az anoním felhasználóélmény javítást.

Bárminemű adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelő elérésével kérhet.

Az alábbi esetekben az Adatkezelő azonnali hatállyal törli a kezelt adatot, adatokat:

 • Amennyiben a kezelt adat jogellenesen van tárolva, kezelve;
 • Az adatkezelés célja megszűnt;
 • A törlést a járási bíróság határozata és/vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelete kezdeményezte, rendelte el;
 • Amennyiben a tárolt, kezelt adatok köre hiányos és/vagy téves, és ezen adatok pótlása jogszerűtlenségbe ütközne és ezen adatok megsemmisítését jogszabály nem gátolja.

Az Felhasználót az Infotv.-ben meghatározott szabályok védik, mely alapján jogorvoslattal élhet adatai használata ellen.

Az Adatkezelőnek jogában áll zárolni a személyes adatokat törlés helyett, amennyiben az Ügyfél/Felhasználó úgy rendelkezik, vagy ha a megadott személyes információk alapján a törléssel az Ügyfél/Felhasználó érdekei sérülnének.

Az Adatkezelő akkor tudja biztosítani az Ügyfél/Felhasználó részére a jogorovoslati lehetőséget, amennyiben a személyazonosságát bizonyító iratokat be tudja mutatni, ezzel biztosítva a megadott adatokkal való hitelesítést.

Amennyiben jogsérelem éri az Ügyfelet/Felhasználót, úgy jogainak előterjesztését a Nemzeti Adatvédelmi és Informaciószabadság Hatóságnál teheti meg, mely szerv vizsgálatot indíthat jogainak védelme érdekében. (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

A fent olvasott Adatvédelmi tájékoztató megtalálható a szolgáltatás weboldalán.

A fent olvasott Adatvédelmi tájékoztató érvényes minden, az oldalt böngésző és szolgáltatást igénybevételező Ügyfélre/Felhasználóra, mely tájékoztató bármikor letölthető a szolgáltatás honlapjáról.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató frissítésére, módosítására, melyről változtatás esetén az Ügyfeleket e-mailben értesíti.

 

Budapest, 2019. október 15.